Sprzedaż cieląt ras mięsnych

F.H. Zygmunt Janecki